Veilingvoorwaarden

Veilingvoorwaarden

 1. Het opgeld bedraagt 25% (incl. alle belastingen). Paypalkosten en/of andere kosten (bijv. verzendkosten) worden doorberekend aan de koper.
 
 2. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen.
 
 3. De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilinghouder het absolute beslissingsrecht. 
 
 4. Voor kunstwerken van nog levende kunstenaars of kunstenaars die niet langer dan 70 jaar geleden zijn overleden, worden bij 2500 euro of hogere opbrengst 4% extra kosten in rekening gebracht (in het kader van 'wet Volgrecht') over de hamerprijs plus opgeld.
 
 5. De goederen worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij anders vermeld in de catalogus. Bij ernstige gebreken die niet in de catalogus vermeld staan, kunnen de objecten worden geretourneerd (met uitzondering van de kavels uit de afdeling ‘pakketten’ en de kavels waarbij als aanmerking W.A.F. staat vermeld). Dit dient uiterlijk een week na ontvangst te geschieden. Met latere reclamaties kan geen rekening worden gehouden. Voor de afdelingen kunst, grafiek en affiches gelden bovendien nog de volgende voorwaarden:
 - Alle objecten in de veiling worden geacht naar eer en geweten te zijn omschreven. Omschrijvingen, evenals mondelinge mededelingen vóór of tijdens de veiling gedaan, geven echter niet meer dan een mening weer, en vormen op geen enkele wijze een garantie omtrent authenticiteit, datering, herkomst etc.
 - Behoudens opvallende uitzonderingen wordt de staat van de kavels niet vermeld in de catalogus. Vermelding van enig gebrek impliceert niet de afwezigheid van andere. Ieder object wordt verkocht in de toestand waarin het zich bevindt op het moment van veiling. Aspirant-kopers dienen zich zelf tijdens de kijkdagen (evt. middels extra foto's) van de staat te vergewissen.
 - Het risico van beschadiging van een gekochte kavel berust bij de koper vanaf het moment dat de
 veilingmeester tijdens de veiling het bod van de koper als hoogste bod aanvaardt.
 - Indien een koper binnen vier weken na de veiling ten genoegen van de veilinghouder kan aantonen dat een door hem aangekocht object een vervalsing is, wordt de koop ontbonden en de koopsom volledig gerestitueerd, mits het kavel wordt geretourneerd in de staat waarin deze werd verkocht.

 6. De kavels worden ingezet op de richtprijs, aangegeven tussen haakjes na elk nummer in de catalogus. Biedingen onder dit bedrag worden niet aanvaard.
 
 7. De betaling dient te geschieden à contant, via bankrekening of via PIN na afloop van de veiling, tenzij anders met de veilinghouder is overeengekomen. De geveilde voorwerpen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper. Bij gebreke van betaling is de veilinghouder gerechtigd tot één van de volgende mogelijkheden:
 
 8. Eventuele verzending van aangekochte kavels is voor risico en rekening van de koper, en geschiedt na volledige betaling van de factuur.
 Let op: ingelijste werken en breekbare goederen worden niet verzonden. Prenten en tekeningen zullen zonder lijst worden verzonden.
 
 9: De aankopen kunnen op een afgesproken moment worden opgehaald, maar niet tijdens de veiling of na de zitting.
 
 10. De koper dient op de hoogte te zijn van bovenstaande veilingvoorwaarden en kan zich niet beroepen op onbekendheid met de voorwaarden of gebruiken.